Scrum

Scrum is een methode die veel wordt gebruikt in de ICT branche, meestal bij het ontwikkelen van software programma's. Zowel kleine bedrijven als grote multinationals maken gebruik van deze methode. Bij scrum wordt er een team samengesteld die elkaar perfect kunnen aanvullen en doordat ieder zijn eigen specialiteit heeft, hebben ze samen de juiste kennis voor het project.

Het is een effiënte manier van samenwerken waardoor er tijd bespaart en doelgericht gewerkt kan worden. Elke sessie start met een korte vergadering. De vergadering duurt maximaal 15 minuten of korter. Er worden drie korte vragen gesteld en besproken:
- Wat heb je de vorige keer gedaan?
- Wat ga je vandaag doen?
- Ben je tegen problemen aangelopen?

Een scrumteam bestaat uit drie disciplines. Een producteigenaar, een ontwikkelingsteam en een scrummaster. De producteigenaar is de klant of opdrachtgever en heeft de grootste invloed op het project en de meeste zeggenschap. Deze persoon heeft er het meeste baat bij dat het product op tijd akomt.
Het ontwikkelingsteam zorgt voor alle handelingen binnen het project, zoals; de analyse, het ontwerp, de ontwikkeling, dat het product goed getest wordt en alle bijbehorende documentatie.
De scrummaster let er op dat alles volgens schema verloopt, regelt alle vergaderingen en regelt de facilitaire voorzieningen.

Het is mogelijk een scrumteam te versterken door te werken met een touchscreen. Met de handige scrum-software kunt u makkelijk een teamverdeling maken, snel uw backlog inzien en zo nodig aanpassen, de planning en de taken bijhouden.

Overige begrippen: