Algemene voorwaarden

Van touchscreen-digiborden.nl handelend onder de naam J.B.S. Multimedia B.V.

Op al onze offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, alsmede bij de uitvoering van opdrachten zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
Een exemplaar kunt u hier downloaden (PDF).