Digitaal lesgeven

Digitaal lesgeven is een trend welke de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden binnen het onderwijs. Dat is ook niet gek, gezien het vele voordelen kent. Maar wat is digitaal lesgeven precies? En welke middelen moet een school inzetten om digitaal lesgeven mogelijk te maken? Digitaal lesgeven is een zeer breed begrip. Een interactief touchscreen (in de volksmond ook wel smartboard of digibord genoemd) vormt de basis in een klaslokaal waarmee een digitale lesomgeving gecreëerd wordt. Uiteraard draagt ook de keuze van een leermethode, (online) software en leerling devices bij aan het zo optimaal mogelijk inrichten van de digitale lesomgeving. Door gebruik te maken van digitale middelen in het onderwijs wordt de interactie tussen docent en leerling gestimuleerd en kan er meer aandacht zijn voor adaptieve werkvormen.


Klaslokaal inrichten

Scholen besteden veel aandacht aan de inzet van digitale middelen bij het lesgeven. Een overzicht van de mogelijkheden die er bestaan om digitale middelen in het onderwijs toe te passen, is dan ook niet overbodig. Waar decennia terug les werd gegeven met krijtjesborden, worden tegenwoordig interactieve touchscreens ingezet. SMART Board, Clevertouch en CTOUCH zijn een greep uit de merken van interactieve touchscreens. De toepassing van een interactief touchscreen in de lagere klassen van het basisonderwijs is niet te vergelijken met de toepassing in de hogere klassen van het voortgezet onderwijs. Daarom is het altijd belangrijk om eerst de wensen en behoeften van een school in kaart te brengen alvorens een advies te geven. Maak lesgeven leuker met een interactief touchscreen in de klas! Ontdek meer over digitale leermiddelen.

Online lesgeven

Tegenwoordig staan docenten voor een behoorlijke uitdaging; online lesgeven. Lesgeven op afstand vergt veel van de creativiteit van docenten. Het is belangrijk aandacht te besteden aan de ondersteuning die docenten kunnen gebruiken bij het geven van online les. Denk bijvoorbeeld aan de juiste materialen om online (live) les te kunnen geven. Wanneer docenten goed zichtbaar en verstaanbaar moeten zijn voor de leerlingen thuis, moeten zij wel beschikken over een juiste camera én microfoon.

Vele zeggen dat blended learning de toekomst zal zijn. Blended learning is de combinatie van face-to-face en digitaal lesgeven inclusief de leermaterialen en tools die daarbij komen kijken. Het is van belang dat scholen hier goed over worden ingelicht en op de hoogte zijn van de mogelijkheden om blended learning te kunnen optimaliseren binnen hun organisatie.


21st century skills onderwijs

21st century skills omvatten competenties welke belangrijk zijn te beheersen in de huidige kennis- en netwerksamenleving. De competenties staan ook wel bekend als 21e eeuwse vaardigheden. De volgende vaardigheden behoren tot de 21st century skills: kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatie vaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering. Bovenstaande vaardigheden bestaan al langere tijd, maar zijn vandaag de dag zeer bruikbaar. Voor leerlingen is het belangrijk dat de vaardigheden hun ondersteuning zullen bieden bij het vinden van hun eigen weg in de huidige samenleving. Ontdek hoe de 21st century skills onderdeel uit kunnen maken bij het lesgeven.