Ventilatie klaslokaal

Een gezonde en veilige leeromgeving creëren voor docenten en leerlingen is een actueel onderwerp binnen onderwijsorganisaties. De rijksoverheid heeft hier onlangs diverse aritkelen over gepubliceerd, onder andere over de ventilatie in schoolgebouwen en het beschikbaar gestelde budget voor het binnenklimaat van scholen.

De luchtkwaliteit in een klaslokaal beïnvloedt de leeromgeving. De luchtkwaliteit moet gemonitord worden en indien nodig moet er de mogelijkheid zijn om te ventileren. CO2-meters bieden hiervoor de oplossing. Een CO2-meter meet de verhouding CO2 in de lucht en geeft aan wanneer het nodig is om te luchten. Hiermee wordt bewustzijn gecreëerd bij de aanwezigen en een signaal afgegeven zodra ventilatie nodig is.

Wij leveren diverse digitale leermiddelen, waaronder interactieve touchscreens, aan onderwijsorganisaties. Er bestaan touchscreens met een ingebouwde CO2-meter en/of luchtkwaliteit sensoren. Deze geïntegreerde functionaliteiten bieden ondersteuning bij het waarborgen van de luchtkwaliteit. Docenten worden op deze manier ontzorgd en er is bovendien geen extra apparatuur nodig. Hieronder ontdekt u de interactieve touchscreens die over deze mogelijkheid beschikken.  


i3TOUCH en i3CAIR

De touchscreens uit de EX-serie van i3TOUCH kunnen gecombineerd worden met de i3CAIR. De i3CAIR wordt aangesloten op het display en meet real-time de luchtkwaliteit in het klaslokaal. Dit wordt mogelijk gemaakt door de sensor die in de i3CAIR zit. Een gezonde luchtkwaliteit wordt gewaarborgd en er wordt een waarschuwing afgegeven indien het nodig is om de ruimte te ventileren. De i3CAIR rapporteert naast de luchtkwaliteit, ook gegevens zoals de temperatuur, de vochtigheid, zwevende deeltjes en kooldioxideniveaus. Al deze gegevens zijn eenvoudig op het touchscreen te raadplegen.

De EX-serie van i3-technologies is verkrijgbaar in 65, 75 en 86 inch. De i3CAIR is een plug-and-play oplossing.

SMART 6000S

De 6000S serie van SMART is zeer geavanceerd. Het touchscreen heeft geïntegreerde sensoren welke het licht, de vochtigheid en de temperatuur kunnen meten. Een gezonde lesomgeving bevordert de concentratie van leerlingen en daarmee de kwaliteit van de les.

De indicators van de sensoren zijn op het display af te lezen. Indien nodig kan er direct geventileerd worden in het klaslokaal. De 6000S serie van SMART is verkrijgbaar in 65, 75 en 86 inch.


BenQ RP-serie

BenQ heeft ook interactieve touchscreens welke eigenschappen bezitten met het oog op een gezonde leeromgeving. Dit zijn namelijk de luchtkwaliteit sensoren, smart eye-care technologie en een kiemwerend scherm. De luchtkwaliteit sensoren detecteren constant de temperatuur en vochtigheid in het klaslokaal. De PM 2,5 (fijnstof) en het CO2-concentratieniveau worden hiermee bewaakt. U wordt ontzorgd en de sensoren herinneren u eraan wanneer ventileren nodig is. Een bijkomend voordeel is ook dat het scherm bacteriewerend is, wat inhoudt dat de bacteriën bij contact direct gedood worden.

De RP-serie van BenQ is verkrijgbaar in 65,75 en 86 inch.