Online lesgeven

Docenten staan vandaag de dag voor een grote uitdaging; online lesgeven. Het is van groot belang dat het onderwijs niet stil komt te liggen en daarom geven docenten les op afstand. Dit vergt veel van de creativiteit van docenten. Waar docenten jarenlang gewend zijn face-to-face les te geven, gaat dat nu online. Dat is een complete omschakeling. Uiteindelijk staat de ontwikkeling van de leerling voorop en wordt het lesgeven op afstand zo ingericht dat deze ontwikkeling geen vertraging oploopt. Wat zijn de benodigdheden voor het geven van optimale online lessen? Wij helpen u graag op weg.

Online lesgeven

Benodigdheden online lesgeven

Tips voor succesvolle online lessen

Optimaal lesgeven op afstand


Online lesgeven

Face-to-face lesgeven is niet te vergelijken met online lesgeven. Bij online lessen nemen leerlingen deel aan de les via een eigen device. Online lesgeven wordt al snel gezien als een 'informatie-overdracht'. Er wordt nauwelijks de tijd genomen om dieper op onderwerpen in te gaan en een discussie te starten, gezien dit kan zorgen voor chaos én het lastiger is dit online te managen. Echter zijn er diverse manieren om deze diepgang wel te behouden. Voor het geven van les op afstand is het belangrijk om de hoe en wat in kaart te brengen. Wanneer we over het hebben over ‘hoe’, bedoelen we de middelen die een docent nodig heeft om online les te kunnen geven. ‘Wat’ heeft betrekking op de lesstof en de invulling hiervan. Door de hoe en wat juist te combineren, kan er een optimale online lesmethode gecreëerd worden. Hieronder vindt u meer over de benodigheden voor online lessen en een vijftal ondersteunende tips.

Benodigdheden online lesgeven

Doordat van de één op andere dag online les gegeven moest worden, was er geen sprake van voorbereidingstijd. Niemand had de tijd om rustig na te denken hoe het proces in te gaan richten. Er moest direct actie ondernomen worden. Gaandeweg het proces ontdekken docenten wat wel en niet werkt. Het doel van de online lessen in kaart brengen is het belangrijkste. Zo is duidelijk waar naartoe gewerkt wordt. Docenten moeten wel in staat gesteld worden om dit te kunnen bereiken. Zij moeten middelen aangereikt krijgen welke hun ondersteuning bieden bij het bereiken van de gestelde doelen. Denk bijvoorbeeld aan de software die nodig is om online in contact te komen met leerlingen. Bovendien kan het prettig zijn om te werken met een camera en/of microfoon om een persoonlijke touch te geven aan het lesgeven op afstand.

Tips voor succesvolle online lessen

Gezien face-to-face lesgeven niet één op één gekopieerd kan worden naar online, zullen er aanpassingen gedaan moeten worden. Een aantal tips voor het geven van les op afstand:

  • Verdeel de klas in groepen. Verdeel de klas in drie / vier groepen. U kunt de dag bijvoorbeeld starten met een algemene online samenkomst van de klas, om daarna in groepjes verder te werken. Door in groepjes te werken, kan er meer persoonlijke aandacht zijn.
  • Zorg voor een duidelijk dagprogramma. Leerlingen hebben behoeften aan structuur. Als docent zijnde kunt u dat de leerlingen bieden. Bespreek een dagprogramma zodat leerlingen weten hoe de dag eruit gaan zien en waar ze aan toe zijn. Zorg dat er in het dagprogramma ook afwisseling zit.
  • Stel een leerdoel vast. Bepaal een leerdoel en deel dit met de leerlingen. Dit vergroot de focus van leerlingen, gezien zij weten welk doel er bereikt moet worden. Bovendien kan dan ook aan het eind van de dag / week getoetst worden of dit doel bereikt is.
  • Zorg voor interactie. Leerlingen moeten getriggerd worden om bij de les te blijven en vragen te stellen. Maak bijvoorbeeld een quiz of een spel. Dit zorgt dat er interactie ontstaat tussen de docent en de leerlingen.
  • Er moet een online lesomgeving zijn. Creëer online een plek waar al het leermateriaal staat. Hiervoor kan bijvoorbeeld gebruikt gemaakt worden van Google classroom. Er moet één plek zijn waar de leerstof staat en leerlingen hun huiswerk in kunnen leveren.

Optimaal lesgeven op afstand

Diverse middelen om online lesgeven mogelijk te maken ontdekt u hier. Wanneer u op zoek bent naar een persoonlijk advies, neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met u mee.