Klantenservice

Klantenservice

Heeft u vragen voor, tijdens of na de aankoop van één van onze producten? Dan zijn wij u graag van dienst via de onderstaande gegevens:Klantenservice Touchscreen-digiborden.nl

Telefoon: 078 - 6 200 900

E-mail: sales@touchscreen-digiborden.nl

Ook kunt u hier terecht voor advies over de aanschaf van een digibord, touchscreen of een ander product uit ons assortiment.

Leasing bij Touchscreen-digiborden.nl / JBS multimedia

U wilt investeren in bedrijfsmiddelen om verder te groeien. Maar u heeft ook financiële ruimte nodig om te ondernemen.
Daarom bieden wij u een uitgebreid leaseaanbod. 

Neem contact op voor de mogelijkheden.

Retour voorwaarden voor zakelijke klanten

1. Koper heeft na de totstandkoming van de overeenkomst 14 dagen het recht de bestelling te annuleren, zij het dat JBS Multimedia BV ten allen tijde aan die annulering naar eigen inzicht voorwaarden kan verbinden.

2. Een annulering/retournering dient altijd aangevraagd te worden en kan alleen verwerkt of ingestuurd worden met schriftelijke goedkeuring voorafgaand aan de retourzending. U kunt een annuleringsverzoek (voordat goederen zijn verzonden) via uw contactpersoon of onze verkoopafdeling aanvragen.

3. Kosten en schades die voor JBS Multimedia BV gepaard gaan met de annulering zullen in rekening worden gebracht aan de klant. De kosten (restockingfee / handelingsfee) (of een schatting hiervan) worden vooraf medegedeeld en zijn afhankelijk van meerdere factoren, waaronder onder andere omloopsnelheid, retourvoorwaarden van de leverancier/fabrikant, staat van het product, waarde van het product en eventuele (groot)transportkosten.

4. De voorwaarden die JBS Multimedia BV stelt bij annulering of retournering na verzending van de bestelde zaken zijn ten minste (onverminderd het recht meer en andere voorwaarden te stellen):

* Het retourneren van de zaken dient te geschieden compleet, onbeschadigd, ongeopend en ongebruikt.

* De retourzending geschiedt te allen tijde door en voor rekening en risico van de koper.

5. Het recht tot annuleren/retourneren geldt niet in geval van:

* Software, computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling is verbroken;

* Digitale software/licenties, fysieke licenties, garantiepakketten of andere persoonlijke producten;

* Speciaal voor u bestelde of samengestelde producten;

* Producten waarvan JBS Multimedia BV uitdrukkelijk stelt dat het recht niet geldt.