Digitaal lesgeven

De laatste decennia is het lesgeven op scholen enorm veranderd en is digitaal lesgeven steeds populairder geworden. Waar tot een aantal jaar terug werd gewerkt met krijtjesborden, whiteboards, projectoren en digitale schoolborden, zijn veel klaslokalen vandaag de dag voorzien van een interactief touchscreen. Digitaal lesgeven met een touchscreen is het onderwerp waar touchscreen-digiborden.nl graag op inhaakt en u wegwijs in wilt maken. Ontdek ook onze top vijf digiborden voor in het onderwijs.

Wat is digitaal lesgeven?

Voordelen digitaal lesgeven

Digitaal lesgeven in diverse onderwijsvormen

JBS multimedia helpt met digitaal lesgeven


Wat is digitaal lesgeven?

Wanneer touchscreen-digiborden.nl over digitaal lesgeven spreekt, wordt de inzet van digitale leermiddelen gedurende een les bedoeld. Digitale middelen lopen uiteen van een interactief touchscreen, ook wel digibord of smartboard genoemd, tot aan de (online) software waarmee gewerkt wordt. Binnen iedere school en onderwijsvorm zijn andere wensen en behoeften. De wensen en behoeften dienen in iedere situatie als startpunt gebruikt te worden voor het in kaart brengen van de essentie van digitaal lesmateriaal.

Voordelen digitaal lesgeven

De inzet van digitale middelen in het onderwijs zal diverse voordelen hebben voor leerkrachten en leerlingen. Voor leerlingen zullen de online vaardigheden getriggerd worden wat ten goede zal komen van hun digitale geletterdheid. Aan het ontwikkelen van deze competentie wordt veel waarde gehecht vandaag de dag. De inzet van onderwijsgerichte software maakt het voor docenten mogelijk om lessen van te voren klaar te zetten en het lesmateriaal indien gewenste her te gebruiken. Doordat de software educatief georiënteerd is, kan de docent handig gebruik maken van ondersteunende functionaliteiten. Dit zijn bijvoorbeeld interactieve attributen voor de vakken taal en rekenen. Bovendien kan het lesmateriaal altijd up to date gehouden worden, gezien het eenvoudig aan te passen is. Maar één van de belangrijkste aspecten moeten we niet vergeten. Dat is de wisselwerking tussen de docent en een klas. Door digitale leermiddelen toe te passen, zullen leerlingen beter bij de les blijven en zal daarmee de interactie omhoog gaan. Het is wel belangrijk te realiseren dat digitaal lesmateriaal ingezet wordt ter ondersteuning van een les. Digitaal lesgeven is geen doel op zich.

Digitaal lesgeven in diverse onderwijsvormen

De voordelen van de inzet van digitale leermiddelen hebben we hierboven op een rijtje gezet. Voor de daadwerkelijke toepassing ervan moet wel onderscheid gemaakt worden tussen primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Digitaal lesmateriaal zal met een ander doel ingezet worden op een basisschool dan op een middelbare school. Waar het voor een leraar van een kleuterklas dient als ondersteuning voor het leerprogramma, zal een wiskunde docent een interactief touchscreen gedurende de hele les gebruiken. Het doel waarvoor een interactief touchscreen, eventueel inclusief software, ingezet wordt zal bepalend zijn bij de keuze van een scherm. Uiteraard geldt voor beide onderwijsvormen dat de inzet van digitaal lesmateriaal ten goede moet komen van de ontwikkeling van de competenties en vaardigheden van de leerlingen. 

JBS multimedia helpt met digitaal lesgeven

Wij merken dagelijks dat onze klanten uit de educatie worstelen met de vele technische mogelijkheden en vooral ook de onmogelijkheden van digitale leermiddelen. Wij bij JBS multimedia helpen al meer dan 20 jaar onderwijsinstellingen. We helpen ze met begeleiden, informeren en adviseren over het gebruik van een interactief touchscreen. Het doel daarbij is om een oplossing te creëren die functioneel en eenvoudig te bedienen is. Tijdens het begeleidingstraject hanteren wij een stappenplan om samen tot de best passende oplossing te komen.