Blended learning onderwijs

Blended learning is een term die steeds vaker voorbij komt en heeft betrekking op de manier waarop les gegeven wordt binnen het onderwijs. Mede door Covid-19 heeft blended learning in een versneld tempo zijn intrede gemaakt in de educatie sector. Blended learning is een Engelse term en de naam zelf zegt het al; het gaat om een combinatie van twee verschillende onderwijsvormen.

Wat is blended learning?

Voordelen blended learning

Blended learning tools

Blended learning toepassen


Wat is blended learning?

Blended learning is de combinatie van face-to-face en digitaal lesgeven inclusief de leermaterialen en tools die daarbij komen kijken. Beide lesvormen worden gecombineerd om een zo optimaal mogelijke onderwijsmethode te creëren. Door de veranderende samenleving, de verwachting van leerlingen om meer zelf initiatief te nemen en kritisch te denken en de digitale leermiddelen die er bestaan, zal blended learning ook niet snel meer verdwijnen uit het onderwijs.

Voordelen blended learning

De combinatie van face-to-face en online lesgeven kent veel voordelen, mits de juist middelen ingezet worden. Het is dan ook niet voor niets dat vaak gezegd wordt dat blended learning hand in hand gaat met de digitale leermiddelen die tegenwoordig ter beschikking gesteld worden. Door gebruik te maken van de juiste attributen en tools, zullen de voordelen het grootst zijn. De belangrijkste voordelen van blended learning zijn als volgt:

  1. Flexibele lesbezorging. Blended learning brengt een flexibele lesbezorging met zich mee. Deze flexibiliteit heeft betrekking op het tijdstip dat de les verzorgd wordt. Maar het gaat verder dan dat. Docenten kunnen verschillende tools inzetten, ingaan op actualiteiten en indien gewenst gepersonaliseerde lessen verzorgen. Dit komt allemaal ten gunste van een flexibele lesbezorging.
  2. Bevorderen van de autonomie en het zelfsturend leren. Door online lesstof aan te bieden, kunnen leerlingen vooraf aan een face-to-face les zelf voorbereidingen treffen. Uiteraard worden leerlingen hierbij geacht zelf de discipline op te brengen om dit ook daadwerkelijk te doen. Doordat de leerlingen zelf vooraf al voorbereidingen getroffen hebben, kan er gedurende de les dieper op de stof ingegaan worden.
  3. Meer interactie tussen leraren en leerlingen. De juiste tools bieden interactief lesmateriaal. Dit zal tot gevolg hebben dat er meer wisselwerking tussen de docent en leerlingen zal ontstaan tijdens de les.
  4. Leraren hebben meer inzicht in het leerproces van leerlingen en kunnen eerder bijsturen waar nodig. Door met een online tool te werken, is het voor leerlingen mogelijk via deze tool de lesstof in te zien en huiswerk in te leveren. Docenten hebben op deze manier meer grip op de voortgang van de leerlingen. Doordat docenten een beter inzicht hebben in de voortgang van leerlingen kan er eerder bijgestuurd worden en/of individuele aandacht besteedt worden aan een leerlingen als blijkt dat dit nodig is. Dit zal leiden tot betere resultaten.

Blended learning tools

Er zijn diverse tools welke blended learning ondersteunen. Wij lichten in dit geval graag de software van SMART, Learning Suite Online, uit. Deze software stelt leraren in staat om boeiende lessen te geven met interactieve inhoud, toetsen af te nemen en kan leerlingen onderling samen laten werken via hun eigen apparaten ongeacht de locatie. Door middel van de SMART Learning Suite heeft de leraar op een gemakkelijke manier inzicht in de voortgang van de leerlingen. De software is geïntegreerd met Google en Microsoft.

Blended learning toepassen

Om blended learning binnen uw organisatie toe te passen, is het van groot belang om vooraf in kaart te brengen hoe de onderwijsmethode eruit moet komen te zien. Door dit op papier te zetten, kan er gekeken worden naar de leermiddelen die nodig zijn om de leermethode optimaal in te richten. JBS multimedia denkt graag met u mee.