21st century skills in het onderwijs

De 21st Century skills, ook wel 21e eeuwse vaardigheden genoemd, zijn 11 competenties welke zeer belangrijk zijn te beheersen in de snel ontwikkelende samenleving. Door de aanwezige technologieën en digitaliseringen is de maatschappij verandert van industriële samenleving naar kennis- en netwerksamenleving. Dit heeft tot gevolg dat meer werk door machines gedaan wordt in plaats van door mensen. Bovendien komt bij steeds meer beroepen computers en ICT om de hoek kijken. Vergeleken met decennia terug zijn werk en functies veranderd. Het is belangrijk leerlingen voor te bereiden op deze zogenoemde kennis- en netwerksamenleving. In het primair- en voortgezet onderwijs zal er aandacht besteed moeten worden aan de 21e eeuwse vaardigheden.

Wat zijn de 21st century skills?

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Aan de slag met de 21e eeuwse vaardigheden


Wat zijn de 21st century skills?

Het model van de 21e eeuwse vaardigheden is ontwikkeld door SLO en kennisnet. Het model bevat 11 verschillende vaardigheden welke hoog in het vaandel staan en aandacht vereisen in de huidige maatschappij. De 21st century skills op een rijtje:

 • Creatief denken. Creatief denken is het vermogen om out of the box te denken en met nieuwe en/of ongebruikelijke, maar wel toepasbare ideeën voor vraagstukken te komen.
 • Probleem oplossen. Het vermogen om probleemoplossend te denken en handelen, inclusief het (h)erkennen van een probleem.
 • Computational thinking. Met computational thinking ben je in staat procesmatig problemen te formuleren waarbij met computertechnologie het probleem opgelost kan worden.
 • Informatievaardigheden. Het vermogen om informatie uit diverse bronnen te formuleren en analyseren om vervolgens de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de bronnen in te kunnen schatten.
 • ICT-basisvaardigheden. Onder ICT-basisvaardigheden valt de kennis en vaardigheden die nodig zijn om computers en netwerken te kunnen begrijpen en mee overweg te kunnenn.
 • Media wijsheid. Media wijsheid is een complex begrip en wordt gedefinieerd als: “Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld”.
 • Communiceren. Communiceren gaat om het overbrengen en ontvangen van een boodschap op een effectieve en efficiënte manier.
 • Samenwerken. Bij de vaardigheid samenwerken zijn meerdere personen betrokken. Het gaat erom gezamenlijk een doel te kunnen realiseren, waarbij je elkaar ondersteuning en aanvulling biedt. 
 • Sociale en culturele vaardigheden. Binnen de huidige samenleving heb je te maken met mensen van verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden. Bij de sociale en culturele vaardigheden draait het erom dat je effectief kunt leren werken en leven met deze verschillende mensen.
 • Zelfregulering. Bij zelfregulering draait het om zelfstandig kunnen handelen en in staat zijn daarvoor de verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij is het belangrijk zicht te hebben op je eigen doelen, motieven en capaciteiten, waardoor het heft in eigen handen genomen kan worden en niet volledig afgegaan wordt op aanwijzingen en/of voorschriften.
 • Kritisch denken. Mensen met kritisch vermogen zijn in staat om zelfstandig tot een weloverwogen beslissing te komen en zijn in staat, indien gewenst, hun keuze te beargumenteren.

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Het toepassen van de 21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs is makkelijker gezegd dan gedaan. Het vergt aandacht en tijd om een juist leerplan te ontwikkelen waarin de vaardigheden aan de orde komen. Bewust zijn van de vaardigheden is stap één. Stap twee is een plan ontwikkelen voor de toepassing binnen uw school en stap drie is de daadwerkelijke uitvoering. Leerlingen moeten niet leren precies te doen wat te maatschappij van ze vraagt, maar juist te leren reflecteren op de maatschappij, het stellen van kritische vragen en hun eigen bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. 

Aan de slag met de 21e eeuwse vaardigheden

Voor de toepassing van 21e eeuwse vaardigheden binnen uw onderwijsinstelling, zal gekeken moeten worden naar de middelen die hier een bijdrage aan kunnen leveren. JBS multimedia denkt hierin graag met u mee.